Entoloma byssideum (Pers.: Fr.) Donk var. microsporum Esteve-Rav. & Noordel.
HDS