Cortinarius cf. fuscobovinaster Kytöv., Liimat., Niskanen & H. Lindstr