Cortinarius bovinaster Niskanen, Kytöv. & Liimat.
Basidien